Reply to this topicStart new topic

> 一字大輪明王的起屍法
Jimpu
發表於: Tue.12/12, 2006 09:44 am

所屬群組: 會員
***
發表總數: 31
會員編號: 357
註冊日期: 05/23, 05


大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經
略說一字大輪明王畫像成就品第二十

或有求屍成就者。於屍林中收一屍未損壞者。於遍身亦不得有瘢痕。仍須身肢具足者。得已用佉禰囉木四橛釘之。彼持誦人於屍上坐。用寶粖作護摩。擲粖入口中。彼屍從舌出如意寶。見寶出已收之。收得寶已成天輪王。或所欲諸般器仗。心所思惟皆悉能得。寶光明出照百由旬。皆悉晃耀得大隨意。若壽命盡隨樂得生。若生人間得四輪王位。命終之後復生無垢世界。復有屍成就法。當求如前不壞之屍。用四棗木橛釘之。擲粖入口中作護摩。得舌出已截取。收得已與一百眷屬同得神通。住壽一中劫。居妙高山頂受大快樂。命終之後復生人間得大自在。
--------------------------------------

除了大威德金剛,看來文殊菩薩的另外一種化現--一字大輪明王,也有這一方面的成就法,而且跟多羅那他大師的「印度佛教史」描述的也非常雷同!

只是此法的成就,不只是黃金跟飛劍而已,而是成為「天輪王」!

只是我認為最好是有祖師指示,在修持會比較好!

其實我到覺得格魯派,可以先啟請文殊菩薩的化身--宗喀巴大師,如果大師允許再修持!

要是真的成就的話,說不定連藏獨的問題,一併都解決了!
PMEmail Poster
Top
bymoon
  發表於: Tue.12/12, 2006 04:27 pm

所屬群組: 個人版主
***
發表總數: 4,339
會員編號: 981
註冊日期: 05/31, 06


”引用

jimpu:
要是真的成就的話,說不定連藏獨的問題,一併都解決了!

學人理性的思維,才是增上生的因緣.

PMEmail PosterUsers Website
Top

Topic Options Reply to this topicStart new topic